PROJEKTY UE 

Szanowni Państwo

Firma KREATOR zrealizowała kilka projektów współfinansowanych ze środków UE. Są to następujące działania:

W ramach Osi Priorytetowej I - Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw - RPO WL na lata 2007 - 2013 został zrealizowany projekt pod tytułem:
"Zwiekszenie konkurencyjnosci firmy Agencja Interaktywna PR KREATOR poprzez wprowadzenie do oferty kompletnego, gotowego systemu do prowadzenia e-biznesu dla mikro i małych przedsiebiorstw."

W ramach Osi Priorytetowej I - Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo - RPO WL na lata 2007 - 2013 został zrealizowany projekt pod tytułem:
"Zakup usług doradczych w zakresie opracowania strategii wprowadzenia nowego systemu e-commerce na rynek krajowy."

W ramach Osi Priorytetowej I - Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo - RPO WL na lata 2007 - 2013 został zrealizowany projekt pod tytułem:
"Zakup usług doradczych w zakresie  opracowania funkcjonalności oprogramowania platformy edukacyjnej dla przedsiębiorców" 

W ramach Osi Priorytetowej I - Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzędsiębiorstw - RPO WL na lata 2007 - 2013 został zrealizowany projekt pod tytułem:
"Wzrost konkurencyjności firmy Kreator poprzez rozbudowę posiadanego systemu e-commerce o możliwość sprzedaży mediów elektronicznych"
Projekt jest kontynuacją pierwszego z wymienionych projektów.

W ramach Osi Priorytetowej I - Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo - RPO WL na lata 2007 - 2013 realizowany jest  projekt pod tytułem:
"Podniesienie konkurencyjności firmy Agencja Interaktywna PR Kreator poprzez doradztwo w zakresie zastosowania technologii informatycznych w firmie w formie systemu zarządzania relacjami z klientem." 

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Projekt wspó3finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spo3ecznego w ramach sektorowego programu operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.