Kampanie AdWords 

Kampanie reklamowe prowadzone w systemie Google AdWords są jednym z najskuteczniejszych narzędzi marketingowych w Internecie. Cechuje je natychmiastowy efekt, łatwość przygotowania kampanii oraz pełna kontrola jej przebiegu i kosztów.

Przeprowadzenie kampanii Adwords powinno skladać się z kilku etapów:

1. Określenie celu kampanii

2. Dobór słów kluczowych

3. Konfiguracja konta AdWords oraz narzędzi analitycznych

4. Przemyślane ustalenie budżetu

5. Przygotowanie reklam

6. Pomiar efektów i optymalizacja kampanii.

Dopiero prawidłowa realizacja wszystkich tych punktów da gwarancję osiągnięcia planowanego celu przy jednoczesnej minimalizacji kosztów kampanii.

Więcej informacji na temat kampanii AdWords możesz znaleźć na naszej stronie poświęconej kampaniom CPC:

Agencja SEM

 

Projekt wspó3finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spo3ecznego w ramach sektorowego programu operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.